Obchodné podmienky

St, 06/01/2016 - 18:23 -- košíček

Prevádzkovateľ projektu SHOP CEZ OKNO (KOŠÍČEK.sk) a sprostredkovateľ predaja:

Marian Paška
M. Rázusa 2142/16, 960 01 Zvolen
IČO: 41190181
DIČ: 1031938930
IBAN: SK78 0900 0000 0004 0409 1578
SWIFT (BIC): GIBASKBX
Nie je platcom DPH
 

Dodávateľ tovaru objednaného na subdoménach PERUN.SHOPCEZOKNO.SK a PERUN.KOSICEK.SK (predajca):

Ing. Gabriel Turčik
Okulka 14/26
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 50577280
DIČ: 1078155540
Ing. Gabriel Turčik, zapísaný v živ. reg. č. 790-16377
IBAN: SK20 0900 0000 0051 2089 6684
SWIFT (BIC): GIBASKBX
Nie je platcom DPH
 

Tovar zasielame na dobierku, alebo priamo pri platbe vopred na účet

Ceny sú totožné s cenami na stránke dodávateľa!

Pri prvom nákupe v internetovom obchode na stránkach www.perun.shopcezokno.sk a www.perun.kosicek.sk je potrebné vyplniť formulár, ktorý obsahuje údaje nevyhnutné pre vybavenie Vašej objednávky. O vytvorení účtu budete informovaný mailom, ktorý obsahuje Vaše užívateľské meno a heslo. Pridelené meno a heslo si môžete zmeniť. Tovar bude poslaný na adresu zadanú pri registrácii. Ak chcete aby bol tovar doručený na inú adresu, zadajte ju. Registrácia v internetovom obchode musí obsahovať pravdivé údaje potrebné pre vybavenie objednávky.

Ceny

Všetky ceny tovaru a služieb uvádzané sú konečné. Nie sme platcami DPH. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob.

Objednávanie tovaru

V úvodnej časti internetového obchodu si vyberte kategóriu tovaru, ktorý chcete nakupovať. Pri kúpe tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s nápisom „pridať do košíka“ a tovar bude vložený do virtuálneho nákupného košíka. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude Vaša objednávka archivovaná. V súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z. informujeme o povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočné plnenie služby.

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame poštou formou listu či balíku pri platbe vopred, alebo listovej či balíkovej dobierky. Dodacia lehota je uvedená pri jednotlivých tovaroch. Tovar, ktorý nemá uvedené v popise inak, expedujeme do 72 hodín od objednávky. K tejto dobe treba pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie tovaru k vám Slovenskou poštou. Vo výnimočných prípadoch, keď tovar nie je možné dodať v bežných dodacích lehotách, sa termín dodania určí individuálne po dohode so zákazníkom. K cene tovaru sa pripočítava poštovné a balné druhu a formy zásielky (ceny vrátane DPH). Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našom e-maili o expedícii, kontaktujte prosím svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom. O prijatí objednávky, o zaslaní balíkovej dobierky budete informovaný mailovými správami.

Spôsob platby

1. Bankový prevod (platba vopred, pred zaslaním tovaru)
2. Poštová dobierka (platba pri prevzatí tovaru od doručovateľa)

Spôsob platby si zvolíte pri objednávke.

Pri platbe vopred obdržíte mailom Výzvu k platbe so všetkými potrebnými údajmi.

Faktúru ako daňový doklad obdržíte pri dodaní tovaru.

Poštovné a balné

Tovar je doručovaný Slovenskou Poštou

Zasielku o hmotnosti >1kg odosielame ako list 1. triedou

Ak hmotnosť zásielky presiahne 1kg, odošleme ju ako "balík na poštu", pošta Vás vyzve k vyzdvihnutiu pomocou SMS a oznámením v schránke (prosíme uvádzajte správne telefónne čislo)

Poštovné je účtované podľa hodnoty Vašej objednávky a spôsobu platby:

1. Prevodom na účet (platba vopred) – 2,70 €
2. Dobierka – 3,50 €
3. Osobný odber – 0 € (možný jedine po predošlom uhradení objednávky na účet)

K cenám za dodanie tovaru na Slovensko sa už nevzťahujú žiadne ďalšie poplatky

Pri objednávke nad 60,00 € (od 60,01 €) je poštovné zdarma.

Vybavujeme aj CZ objednávky:

Poštovné je účtované podľa spôsobu platby:

1. Prevodom na účet (platba vopred) – 5,50 €
2. Dobierka – 9 €

Dobierku v CZ platite v CZK, teda sú možné kurzové rozdiely.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás o tom informujte (kontakt) a uveďte číslo Vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak. Podmienkou je však vrátenie tovaru.

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy prostredníctvom formulára, s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal.

Formulár na odstúpenie od zmluvy stiahnete tu: http://perun.shopcezokno.sk/stahujte/formular-vratenie-do-14-dni.pdf

Formulár na odstúpenie od zmluvy

- Ing. Gabriel Turčik, Okulka 14/26, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 50577280, DIČ: 1078155540, zapísaný v živ. reg. č. 790-16377 (e-mail: hromoslaw@perunshop.sk)

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ...............................................................................

- Dátum objednania/dátum prijatia* ...............................................................................

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...............................................................................

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...............................................................................

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa formulár podáva v listinnej podobe) ...............................................................................

- Dátum ...............................................................................

* Nehodiace sa prečiarknite.

Ako zásielku pripraviť na vrátenie

Kupujúci je povinný vrátiť tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Teda do 14 dní od momentu, kedy bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom bola prevzatá. K tovaru priložte doklad o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 5 pracovných dní od obdŕžania zásielky.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ i predávajúci sa v plnej miere riadia zákonom č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a rešpektuje Vaše súkromie. Vaše dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch.

Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko resp. firma, adresa bydliska, fakturačná adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len, osobné údaje). Súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke robenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu na subdoménach PERUN.SHOPCEZOKNO.SK a PERUN.KOSICEK.SK osobné údaje svojich zákazníkov, spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("Zákon o ochrane osobných údajov").

 
Prevádzkovateľ i predávajúci si vyhradzujú právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru hackerským útokom.
 
Všeobecné ustanovenia
 
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 
Spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas.
 
Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu do 12 mesiacov od kúpy, môže ju predávajúci zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Náklady, bez ohľadu na výsledok znáša predávajúci. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie a to najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 
Pri uplatnení reklamácie po 12 mesiacoch od kúpy ak ju predávajúci zamietol, tak je osoba, ktorá ju vybavila povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ poslať výrobok na posúdenie.
 
Ak posudok urobí určená osoba, všetky náklady bez ohľadu na výsledok znáša, ak posudok urobí iná ako určená osoba, je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi náklady iba ak posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu.
 
Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže uplatniť reklamáciu znova. Túto znovu uplatnenú reklamáciu nemožno.
 
Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
 
Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie vydať písomný doklad o vybavení reklamácie.
 
Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách.
 
Vybavením reklamácie je ukončené reklamačné konanie, ktoré môže skončiť len nasledovnými spôsobmi:
 
1. opravou výrobku – ak to nie je možné potom
 
2. výmenou výrobku za nový
 
3. vrátením peňazí
 
4. poskytnutím zľavy (či sa použije spôsob 2, 3 alebo 4 si určí spotrebiteľ)
 
5. zamietnutím reklamácie.
 
Špecifiká elektronického obchodu (aj zmluva uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov):
 
Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní (doteraz do 7 dní) odo dňa:
a) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
 
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom
 
Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
 
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
 
e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 
f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
 
g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie.
 
Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy").
 
Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona, ktorý mu odovzdal predávajúci.
 
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 
Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.
 
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 
Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 
 
Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 
Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady.
 
Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 

Žiadosť o nápravu

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na hromoslaw@perunshop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Reklamácia a záruka

Prípadnú reklamáciu vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platnou právnou normou. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je nám povinný okamžite nahlásiť. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady.

Drobné odchýlky od tvarov, farebných odtieňov, alebo rozmerov výrobkov, sú zapríčinené ručnou výrobou a považujú sa za prípustné, nie je teda možné ich považovať za reklamovateľnú vadu. Všetky zverejňované údaje o výrobkoch ako sú rozmery, hmotnosti, design a pod., plnia iba orientačný účel a môžu sa z dôvodu ručnej výroby mierne líšiť.

Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady vzniknuté bežným používaním

b) mechanické poškodenie

c) nedodržanie pokynov pri údržbe

d) oprava, úprava alebo pokus o opravu zákazníkom a pod.

e) poškodenie tovaru počas prepravy k zákazníkovi

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom

- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho

- poškodenie zavinené doručovateľom

 

Vylúčenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ (sprostredkovateľ predaja) nenesie žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na subdoménach PERUN.SHOPCEZOKNO.SK a PERUN.KOSICEK.SK, nezodpovedá za obsah, ktorý nemusí vždy zodpovedať jeho stanovisku.

Fotografie a iné obrazové materiály sú ilustračné, skutočná podoba produktu sa môže líšiť od vyobrazenia na fotografii v e-shope, sú autorsky chránené a pre ich ďalšie použitie kontaktujte priamo autora, alebo pôvodný zdroj, ktorý je prevzatý. Zobrazujeme obsah stránok dodávateľov, nenesieme zodpovednosť za konanie tretích strán.

Rešpektujeme a dbáme o zachovanie autorských práv, ak sa však domnievate, že Vaše autorské práva boli na subdoménach PERUN.SHOPCEZOKNO.SK a PERUN.KOSICEK.SK porušené, ›› ozvite sa prosím, v prípade že sa tak naozaj stalo, zjednáme bezodkladne nápravu.

Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a teda mu vzniká povinnosť tovar prevziať. Pri neprevzatí tovaru je kupujúci povinný vzniknuté náklady bezodkladne uhradiť predajcovi.

Tento web využíva cookies. Umožňujú nám poskytovať lepšie služby. Ďalším používaním webu s ich využitím vyjadrujete súhlas.

Používaním portálu na subdoménach PERUN.SHOPCEZOKNO.SK a PERUN.KOSICEK.SK vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

. . .
 
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 19. 6. 2017.